Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Пакети со две услуги

 ATV-paket-1 ATV-paket-2
paket-1-dabil-plej-atv-gratis paket-2-dabil-plej-atv-gratis paket-3-dabil-plej-atv-gratis

* = цените се со вклучен ДДВ
* = цените се со договор на 24 месеци

Доплата за втор ресивер 299 денари месечно
Ресиверите се бесплатни и се во сопственост на IPSYSTEMS.