Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Припејд

Сопствена мрежа (IP Systems): 0,6 ден./мин.

terminalen-adapter
Терминален адаптер
1950 денари

Други фиксни мрежи: 1,20 ден./мин.
Мобилни мрежи: 7,80 ден./мин.
Меѓународни разговори: од 5,9 ден./мин.
  • Приклучок 0 ден.
  • Без годишни договори!
  • Без минимална месечна потрошувачка
  • Без скриени трошоци!
  • Можност за префрлување на број
  • Детална проверка на сметка
  • Цените се со вклучен ДДВ