Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Постпејд

Сопствена мрежа (IP Systems): 0,5 ден./мин.

terminalen-adapter
Терминален адаптер
За времетраење на договорот
корисникот бесплатно добива
терминален адаптер на користење

Други фиксни мрежи: 1,00 ден./мин.
Мобилни мрежи: 7,80 ден./мин.
Меѓународни разговори: од 5,9 ден./мин.

 

  • Месечна претплата 0 ден.
  • Приклучок 0 ден. со договор на 24 месеци
  • Приклучок 750 ден. со договор на 12 месеци
  • Минимална месечна потрошувачка 200 ден
  • Без скриени трошоци!
  • Можност за префрлување на број
  • Детална проверка на сметка
  • Можност за ограничување на разговори
  • Цените се со вклучен ДДВ