Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Пакети со две услуги / повеќе информации АТВ пакет 1

Интернет услугите на ИП Системс ви овозможуваат да уживате во интернет содржините.

Интернетот можат да го користат правни и приватни лица кои сакаат евтин, брз и стабилен интернет. Одберете го пакетот кој најмногу им одговара на вашите потреби и бидете поврзани со светот засекогаш.

Единствено со ИП Системс имате пакети кои не сте обврзани со договор и можете интернет услугата да ја користите во временски период  кој на Вас ви одговара.

  • Без обврзувачки договор
  • 24 часа техничка поддршка 
  • Сурфајте со големи брзини!
  • Сурфајте стабилно!
  • Сурфајте најевтино!

Брзина на пристап (D/U) 30 Mbps до 3 Mbps

Вклучен сообраќај (D/U) 100 GB

По надминување на вклучениот сообраќај интернетот се исклучува

Обврзувачки договор нема

(1) Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори, како што се брзината на веб сајтот на кој се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори. Ако не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, ИП Системс ќе ја испорача највисоката можна брзина.

(2) После надминување на 100 GB брзината се намалува на 128 kbps / 128 kbps