Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

При пејд пакети

internet-1 internet-2 internet-3

* - пакетот важи 30 дена од денот на уплата
* - пакетите се без обврзувачки договор
* - Цените се со вклучен ДДВ 18%