Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Интернет пристап

 

DABL-PLEJ-1-BOX
**
ДАБЛ ПЛЕЈ 1
Download: 30 Mbps
Upload: 30 Mbps
Вкупен месечен сообрачај: 30 GB
Месечна претплата: 550 денари


Нарачај го овој пакет

DABL-PLEJ-2-BOX

** ДАБЛ ПЛЕЈ 2
Download: 30 Mbps
Upload: 30 Mbps
Вкупен месечен сообраќај: 100 GB
Месечна претплата: 650 денари

Нарачај го овој пакет

DABL-PLEJ-3-BOX
**
ДАБЛ ПЛЕЈ 3
Download: 30 Mbps
Upload: 30 Mbps
Вкупен месечен сообраќај: 200 GB
Месечна претплата: 850 денари


Нарачај го овој пакет

 

BOX-INTERNET-1

* Интернет 1
Download: 30 Mbs

Upload: 30 Mbs
Вкупен месечен сообраќај: 30 GB
Месечна претплата: 400 денари

Нарачај го овој пакет

BOX-INTERNET-2
* Интернет 2

Download: 30 Mbs
Upload: 30 Mbs
Вкупен месечен сообраќај: 50 GB
Месечна претплата: 500 денари

Нарачај го овој пакет

BOX-INTERNET-3
* Интернет 3

Download: 30 Mbs
Upload: 30 Mbs
Вкупен месечен сообраќај: 100 GB
Месечна претплата: 700 денари

Нарачај го овој пакет

 tripl-plej

Нарачај го овој пакет

 

* - Пакетите интернет 1, интернет 2 и интернет 3 се без обрзувачки договор
** - Пакетите Дабл плеј 1, Дабл Плеј 2 и Дабл Плеј 3 се со договор од 24 месеци. Услов за овој пакет е да имате КТВ.