Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Известување

Сметките за Кабелска ТВ и Интернет се наплатуваат до 15 - ти во тековниот месец. За една неплатена сметка се врши исклучување. За повторно приклучување се наплаќа 300 денари.

Исклучување на претплатници

Од 1 Јануар се исклучуваат сите претплатници кои немаат платено сметка заклучно со Ноември 2012 година. За повторно приклучување се наплатува 300 денари.