Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери